ახალი თაობის სალარო 
          აპარატებს გთავაზობთ
              შპს "ალიონი"

 


                                                     

 

 

  

 

 

აკლასისი ტიპის სალაროს მომხმარებლის ინსტრუქცია:

  

სალარო აპარატის ჩასართავად კლავიატურის ზედა მარჯვენა კუთხეში დააჭირეთ  ჩართვის წითელ ღილაკს [CLERK] (ასევე შეგიძლიათ ჩართოთ-გამორთოთ აპარატის უკანა მხარეს on-off-ის ღილაკით)

სალაროს რეჟიმში შესასვლელად აკრიფეთ [1] [CLERK] [0001][CASH] დაიწერება 0,00 ყოველ მომდევნო დღეს ჩართვის შემდეგ აპარატი ავტომატურად გადადის 0,00 რეჟიმში და ამ პროცედურის გამეორება საჭირო აღარაა.

სალაროს ქვითრის გამოსაწერად კლავიატურაზე ვკრეფთ თანხას შემდეგ სექცია და ჯამი მაგალითად 5 ლარის და 20 თეთრის გამოსაწერეად:

[520] -თანხა

 [DP1]-სექცია

 [CASH]-ამობეჭდვა

თუ გსურთ ერთ ქვითარში რამოდენიმე თანხის ჩაწერა თანხის შემდეგ ვაფიქსირებთ სექციით [DP1],

შემდეგი თანხა ისევ სექცია ასე შემდეგ და ბოლოს [CASH]

ჩეკში არასწორად შეყვანილი თანხის წაშლა ან ჩეკის ანულირება:

არასწორად აკრეფილი თანხა იშლება C ღილაკით,თუ თანხა დავაფიქსირეთ სექციაში მაშინ ვაჭერთ ღილაკს A.VOID ვუთითებთ იმ სექციას სადაც დავაფიქსირეთ თანხა არასწორად, შემდეგ ვკრეფთ სწორ თანხას და ვაფიქსირებთ სექციით. თუ გვსურს ჩეკში ყველა თანხის ანულირება ვაჭერთ [SHIFT] და [A.VOID] –(ეს ყველაფერი შესაძლებელია ღილაკით [CASH] დაფიქსირებამდე)

Z-ანგარიშის ამობეჭდვა

ღილაკით [CLERK] ეკრანზე მოვძებნოთ Z რეჟიმი ამის შემდეგ ვაჭერთ ღილაკს [CASH] შეგვყავს Z-რეჟიმის პაროლი [9999] და ვაჭერთ ორჯერ ღილაკს [CASH] დაიბეჭდება Z-ანგარიში.

შენიშვნა:

1.იმ შემთხვევაში თუ ეკრანზე დაიწერა [პრინტერი ქაღალდი არ არის 64]-ნიშნავს რომ აპარატში დამთავრდა საბეჭდი ლენტი.

2. იმ შემთხვევაში თუ ეკრანზე დაიწერა [24საათი x22Zx22 ანგარიში 31] -ნიშნავს რომ არ მომხდარა Z-ის დაფარვა 24 საათის განმაბლობაში-ჩაატარეთ დაფარვა!

3.იმ შემთხვევაში თუ აპარატი პერიოდულად გამოსცემს ხმოვან სიგნალს-ეს ნიშნავს რომ აკუმულიატორი დასამუხტია.

ყურადღება სერვერთან კავშირის გაწყვეტის  შემთხვევაში აპარატი დაიბლოკება 72 საათის შემდეგ. (კავშირის აღდგენის შემდეგ აპარატი ავტომატურად გადასცემს დაგროვილ მონაცემებს)


თუ ეკრანზე დაიწერა მოლარე გამორთვა: ვიდეო
ხოლო ლენტის ჩადებასთან დაკავშირებული პრობლემებისთვის უყურეთ: ვიდეო1  

 

 

ინსტრუქცია                   ყიდვა