ახალი თაობის სალარო 
          აპარატებს გთავაზობთ
              შპს "ალიონი"

 


 

ჩვენი კომპანია ”ალიონი” იყო პირველი, ჯერ კიდევ 1996 წელს, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში პირველმა დაამკვიდრა საკონტროლო-სალარო აპარატები ბაზარზე. თავიდან არაფისკალური ხოლო თანდათან ტექნიკის განვითარებასთან ერთად დანერგა სალარო აპარატები ფისკალური მეხსიერებით. ბოლო პერიოდში კი დაიწყო, უახლესი SAM მოდულიანი საკონტროლო–სალარო აპარატების რეალიზაცია. წლების განმავლობაში აღნიშნულმა კომპანიამ მოამზადა მრავალი მაღალკვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკოსი, რომლებიც წარმატებით უზრუნველყოფდნენ ქვეყნის მასშტაბით საკონტროლო-სალარო აპარატების გამართულ მუშაობას. 

სავაჭრო ბიზნესში მოღვაწე არაერთ კომპანიას ახსოვს შპს "ალიონი"–ს კეთილინდისიერი სახელი, რომლებიც დღემდე სარგებლობენ ჩვენი მომსახურებით.