ახალი თაობის სალარო 
          აპარატებს გთავაზობთ
              შპს "ალიონი"