ახალი თაობის სალარო 
          აპარატებს გთავაზობთ
              შპს "ალიონი"

 


ჩვენ გახლავართ,საკონტროლო-სალარო აპარატების იმპორტიორი ფირმა ”ალიონი”, რომელიც აწარმოებს ახალი თაობის სალარო (SAM მოდულიანი) აპარატების რეალიზაციას,რეგისტრაციას და მის ტექნიკურ მომსახურებას.გაგვაჩნია ამ ბიზნესში მოღვაწეობის დიდი ხნის გამოცდილება.